Home



25-11-14

Alma Property Partners, ny aktör på den nordiska fastighetsmarknaden

Go to the full article

Simon de Château, medgrundare och tidigare VD för Sveafastigheter, har skapat ett nytt nordiskt fastighetsinvesteringsbolag, Alma Property Partners, tillsammans med ett par andra personer från ledande befattningar i fastighetsbranschen. de Château är ordförande och Chief Investment Officer för det nya bolaget.

Alma Property Partners är ett fastighetsinvesteringsbolag med säte i Stockholm och fokus på den nordiska fastighetsmarknaden. Bolaget kommer att investera i fastigheter för svenska och utländska institutionella investerares räkning, såsom pensionsfonder, statsägda förmögenhetsfonder, stiftelser, diskretionära förmögenhetsförvaltare and andra finansiella institutioner. “Vi tror på starkt på modellen att ha sammanfallande intressen med våra investerare, varför Alma Property Partners ägs helt av personer som aktivt arbetar i verksamheten. Vi upplever att tidpunkten är väl vald för att starta en sådan plattform och att det är den bästa modellen för att attrahera de främsta talangerna i branschen,” säger Simon de Château. de Château, som har över 20 års erfarenhet av fastighetsinvesteringar, kommer att vara bolagets ordförande och Chief Investment Officer, med ansvar för att utveckla investeringsstrategier, etablera partnerskap och affärsgenerering. Han var 2003 en av medgrundarna till Sveafastigheter och ledde framgångsrikt arbetet med bolagets tre första fastighetsfonder som är bland de bäst avkastande nordiska fonderna under perioden. Bland grundarna till Alma återfinns även Christofer Lundquist, som blir bolagets Chief Operating Officer, med ansvar för affärsgenerering och asset management. Lundquist har över 18 års erfarenhet av fastighetsutveckling, transaktioner, förvaltning och finansiering med en bakgrund som COO och fastighetschef för Hemsö, tidigare Kungsleden och RBS Nordisk Renting. Sloan Wobbeking kommer att ansluta i januari 2015 som medgrundare och VD. Wobbeking har de senaste fem åren arbetat på Niam, Nordens största fastighetsfondförvaltare. Han har över 15 års erfarenhet av fastighetsfonder, managementkonsulting och finansiering